Közbeszerzési Hatóság

A Miniszterelnökség közleménye a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések ellenőrzéséről

A közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 459/2016. Korm. rendelet) 2017. január 1-jén lépett hatályba. A Kbt. 4. § (3) bekezdésének értelmében a Kbt. 195. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők az egymillió forintot elérő, de a Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontjában szereplő nemzeti értékhatárokat el nem érő értékű, a Kbt. 8. § (2)-(6) bekezdése által meghatározott szerződéseik megkötését megelőzően is kötelesek a 459/2016. Korm. rendeletben foglaltak szerint, az ott meghatározott kivételekkel legalább három ajánlatot bekérni.

Szakmai konferencia a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél

A Közbeszerzési Hatóság „Az új közbeszerzési szabályozás” címmel tartott konferenciát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél. A szakmai előadások mellett, Rigó Csaba Balázs bemutatta a Hatóság új kommunikációs csatornáját is.

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének közleménye

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke közleményben hívja fel a jogalkalmazók figyelmét a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások fokozottan szigorú ellenőrzésére a Közbeszerzési Értesítő 72. számában.

Érzékenyítő foglalkozás a Hatóságnál

A Mozgássérültek Budapesti Egyesületének képviselői tartottak érzékenyítő foglalkozást a Hatóság munkatársai számára. Egy rövid bemutatkozás után az érdeklődők kipróbálhatták azokat az eszközöket, melyek a mozgássérültek mindennapjait megkönnyítik.