Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.564/2017.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:kérelem / kezdeményezés benyújtva
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2017. 10. 04.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán” című KEHOP-1.4.0-15-2015-00007 azonosítószámú projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok teljes körű ellátása