Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.232/2017.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:kérelem / kezdeményezés benyújtva
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Közbeszerzési Hatóság Elnöke
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2017. 05. 18.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Budapest, III. ker. Búvár utcai lakótelep; Szentendrei út – Folyamőr utca – Laktanya utca – Raktár utca által határolt területen (hrsz.: 18229/11) – összesen – 17 fm DN 400 acél, 419 fm dn 315 PE 100/G SDR 17,6, 245 fm dn 160 PE 100/G SDR 17,6 kisnyomású elosztóvezetékek-, a terv szerinti leágazó elosztóvezetékek (9 db, 228 fm) nyílt feltárással történő építésének alépítményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények)-, felépítményi (építés, szerelés)-, valamint 90 fm DN 80 acél ideiglenes vezeték építésének-, továbbá 35 fm DN 150 acél, 63 fm DN 200 acél, 106 fm DN 300 acél, 17 fm DN 400 acél vezetékek bontásának és kiemelésének munkái az Ajánlattételi Dokumentáció szerint